مشاوره رایگان

مهاجرت عمومی به کانادا

آیا پاسپورت معتبر دارید؟

آیا تاکنون ویزای شما از کشوری ریجکت شده است؟ اگر بلی لطفا نام کشور و دلیل ریجکتی را توضیح دهید.

آیا تاکنون به کانادا سفر و یا در این کشور تحصیل یا زندگی کرده اید؟ اگر بلی، شهر و استان محل زندگی و تاریخ شروع و پایان اقامت را بنویسید.

آیا در آزمون آیلتس جنرال یا سلپیپ شرکت کرده اید؟

وضعیت تاهل؟

آیا همسر شما با شما به کشور مقصد سفر می کند؟

آیا در ایران یا هر کشور دیگر مرتکب جرمی شدید؟

آیا در ایران یا هر کشور دیگر مرتکب جرمی شدید؟

آیا قبلا در کانادا یا کشور دیگری تقاضای پناهندگی دادید؟

آیا دارای بیزنس شخصی و یا پروانه کسب هستید؟