مشاوره رایگان

ویزای کاری آفریقای جنوبی

نام شما
نام شما
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
ایمیل شما
آدرس پست الکترونیکی شما
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
وضعیت تاهل؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا همسر شما با شما به آفریقای جنوبی سفر می کند؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
شهر محل زندگی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
سن فرزندان
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
دلیل ریجکتی را توضیح دهید
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
سابقه ی کاری همسر
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام خانوادگی
نام خانوادگی شما
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
شماره تماس
شماره تلفن شما
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا پاسپورت معتبر دارید؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تاریخ تولد
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
کشور محل اقامت
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تعدادفرزند ها
-
+
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا همسر شما با شما به آفریقای جنوبی سفر می کند؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آخرین مدرک تحصیلی همسر
 • - گزینه ای را انتخاب کنید -
 • زیر دیپلم
 • دیپلم
 • فوق دیپلم
 • لیسانس
 • فوق لیسانس
 • دکتری
- گزینه ای را انتخاب کنید -
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
سوابق تحصیلی خود را با ذکر مقطع یادداشت کنید
سوابق تحصیلی ، مقطع ، رشته تحصیلی و تاریخ شروع و اتمام رشته تحصیلی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
سوابق کاری خود را یادداشت کنید
عنوان شغل ، نام شرکت ، تاریخ شروع و پایان ، وضعیت بیمه
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام معرف
نام معرف
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
چگونه با ما آشنا شده اید؟
 • - گزینه ای را انتخاب کنید -
 • تلگرام
 • اینستاگرام
 • وبسایت و جستجوی اینترنتی
 • دوستان و آشنایان
- گزینه ای را انتخاب کنید -
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!