مشاوره رایگان

ویزای کاری آفریقای جنوبی

مهاجرت کاری به آفریقای جنوبی

یکی از یهترین شیوه های ورود به کشور آفریقای جنوبی برای نیروهای متخصص اخذ ویزای کاری آفریقای جنوبی می باشد. این کشور مانند کشور های استرالیا و کانادا اقدام به جذب نیروی متخصص کرده است. البته شرایط اخذ این ویزای کاری این کشور ساده تر از دیگر کشور ها می باشد. برای اخذ این ویزا شما نیازی به مدرک زبان انگلیسی ندارید.

 شرایط ویزای کاری کشور آفریقای جنوبی: 

– دارا بودن سابقه کاری مرتبط

– دارا بودن مدرک دانشگاهی مرتبط در یکی از مشاغل زیر

– دانش زبان انگلیسی در حد مکالمه  نیاز به مدرک زبان در کل پروسه نمی باشد.

جهت بررسی وضعیت خود  با ما در تماس باشید.

لیست رشته های مورد نیاز کشور آفريقای جنوبی که در سال 2022 اعلام گردید است :

لیست مشاغل مورد نیاز آفریقای جنوبی 2022
Policy and planning manager
Sales and marketing manager
Research and development manager
Agricultural farm manager
Manufacturer
Manufacturing operations manager
Engineering manager
Construction project manager
Airport or harbour manager
Chief information officer
ICT project manager
Data management manager
Application development manager
Information technology manager
 
Information systems director
FET college principal
Call or contact centre manager
Caravan park and camping ground manager
 
Dockmaster
Travel accommodation inspector
Travel agency manager
Geologist
Geophysicist
Materials scientist
Mineralogist
Hydrologist
Oceanographer
Actuary
Food and beverage scientist
Industrial engineer
Industrial engineering technologist
 
Civil engineer
Civil engineering technologist
Mechanical engineer
Mechanical engineering technologist
Aeronautical engineer
Aeronautical engineering technologist
 
Naval architect
Quantity surveyor
Agricultural engineer
Agricultural engineering technologist
Architect
Digital artist
Multimedia designer
Web designer
General medical practitioner
Registered nurse (child and family health)
Registered nurse (community health)
Registered nurse (medical)
Registered nurse (medical practice)
Registered nurse (mental health)
Nurse educator
Hospital pharmacist
Industrial pharmacist
Retail pharmacist
University lecturer15
General accountant
Management accountant
Tax professional
External auditor
Accountant in practice
Financial accountant
Forensic accountant
Investment analyst
Investment manager
Investment advisor
Financial investment advisor
Management consultant
Organisation and methods analyst
Business development officer
Policy analyst
Company secretary
Organisational risk manager
Accounting officer
Business administrator
Internal auditor
Regulatory affairs officer
Intellectual property special advisor
Fraud examiner
Advertising specialist
Market research analyst
Marketing practitioner
Market campaign analyst
Communication coordinator
Communication strategist
Corporate communication manager
ICT systems analyst
Data scientist
Software developer
Programmer analyst
Developer programmer
Multimedia specialist
Web developer
Applications programmer
Computers quality assurance analyst
Database designer and administrator
 
Network analyst
ICT security specialist
Information services manager
Mechanical engineering technician
Pressure equipment inspector
Aeronautical engineering technician
Draughtsperson
Production/operations supervisor (manufacturing)
 
Statistical and Mathematical Assistant
Property manager
Chef
ICT communications assistant
Computer network technician
Marine GIS technician
Contact centre resource planner
Contact centre forecast analyst
Carpenter and joiner
Carpenter
Joiner
Metal machinist
Fitter and turner
Industrial machinery mechanic
Diesel mechanic
Mechatronics technician
Lift mechanic
Weapon systems mechanic
Electrical equipment mechanic
Armature winder
Transportation electrician
Quality controller (manufacturing)

جهت اقدام برای مهاجرت کاری به آفریقای جنوبی فرم ارزیابی را از لینک زیر تکمیل کنید و یا با ما در واتس آپ در تماس باشید:

https://hamrahanimmigration.com/assessment-forms

شماره واتس آپ: 0016047716656