مشاوره رایگان

ویزای کار جاب سیکر آفریقای جنوبی (مهارت های خاص)

به ویزای جاب سیکر آفریقای جنوبی ویزای مهارت های خاص (Critical Skill) گفته می شود.

ویزای کار مهارت های خاص آفریقا جنوبی، وزارت و دولت این کشور را قادر می سازد تا به اهداف برنامه های خود نظیر برنامه توسعه ملی(NDP)، برنامه سیاسی صنعتی (IPAP) و برنامه رشد جدید (NGP) دست یابند. وزارت امور داخلی، قانون مهاجرت را که با تغییرات زیادی همراه بود را اصلاح کرده که به معرفی ویزای کار مهارت های خاص (CSWV) منجر شده است.

این ویزای کار طبق لیست مهارت های خاص مورد نیازاین کشور صادر می شود. این فهرست در ارتباط با مشاغل پر تقاضا و لیست مهارت‌های کمیاب وزارت آموزش عالی و آموزش (DHET) تهیه شده.

هدف اصلی این ویزای کار کمک به دولت برای تحقق بخشیدن به دستاوردهای پروژه زیرساخت ملی واستراتژیک در حمایت از بخش تجارت و صنعت این کشور است.

شرایط لازم برای ویزای کار مهارت های خاص

 • فرم بصورت آنلاین به درستی تکمیل شود، فرم های دست نویس توسط وزارت امور داخلی پذیرفته نخواهد شد.
 • گذرنامه حداقل 30 روز پس از انقضای تاریخ سفر موردنظراعتبار داشته باشد.
 • از تاریخ گزارش پزشکی  بیشتر از 6 ماه نگذشته باشد.
 • از تاریخ گزارش رادیولوژی بیشتر از 6 ماه نگذشته باشد.
 • گواهی ازدواج یا اگر همسر خارجی دارید، مدرکی دال بر رسمیت شناختن آن توسط مقامات کشور خارجی (در صورت لزوم).
 • برگه طلاق نامه، در صورت لزوم.
 • مدرکی مبنی بر حکم دادگاه برای اعطای حضانت، در صورت لزوم.
 • گواهی فوت همسر مرحوم، در صورت لزوم.
 • رضایت کتبی از هر دو والدین ویا سرپرست، در صورت لزوم، همراه با مدرک حضانت فرزند
 • اثبات گرفتن حضانت فرزند، در صورت نیاز.
 • گواهی مجوز پلیس یا مقام امنیتی در کشوری که متقاضی پس از رسیدن به سن 18 سالگی به مدت 12 ماه یا بیشتر در آن سکونت داشته است، در رابطه با سوابق کیفری یا شخصیت آن متقاضی، که این گواهی نباید بیش از شش ماه از زمان صدور آن گذشته باشد
 • گواهی واکسیناسیون تب زرد درصورتیکه از مناطقی که بیماری تب زرد وجود دارد قصد سفر داشته باشد.
 • تعهد کتبی کارفرما که مسئولیت هزینه های مربوط به تبعید متقاضی و اعضای خانواده تحت تکفل او را می پذیرد، در صورت لزوم.(در مواردی که کارفرما وجود ندارد: اثبات تمکن مالی کافی به ارزش حداقل 3000 رِآل در قالب مانده حساب سه ماهه بانکی نیاز است).
 • تعهد کتبی کارفرما برای اطمینان از معتبر بودن پاسپورت کارمندش در زمان اشتغال او (در مواردی که کارفرما وجود ندارد: تعهد کتبی متقاضی برای اطمینان از معتبر بودن پاسپورتش در تمام مدت ویزای موقت وی.)
 • اثبات اینکه شغل درخواستی متقاضی در لیست مهارت های موردنیاز قرار دارد، با مشخص کردن شغل/مهارت خاص که درخواست برای آن ارائه شده است. آن شغل/مهارت باید در لیست مهارت های خاص موردنیاز باشد.
 • گواهی ارزیابی صلاحیت توسط SAQA و ترجمه آن به یکی از زبان های رسمی جمهوری توسط مترجم رسمی.
 • یک تأییدیه کتبی از سوی سازمان، شورا یا بخش دولتی مربوطه که مهارت ها یا صلاحیت های متقاضی و پست مناسب او را تأیید کند.
 • رسید پرداخت هزینه های مربوطه