مشاوره رایگان

ریجکت

تاریخ سابمیت: 28 آگوست
تاریخ ریجکت : 10 #اکتبر
بایو:داشتم
دانشگاه UCW
مقطع: ارشد
رشته Tourism Management
آیلتس: 6
سن: 28

1سال سابقه کار شرکت بیمه - 4سال سابقه کار مهمانداری هواپیما
تمکن: 600 میلیون حساب پدر (ساپورتر) 250 خودم
تای: 4 سند خانه به نام پدر و مادرم.
شهریه دانشگاه هم 7900 دلار پرداخت کردم.

دلیل ریجکت:
قانع نشدن آفیسر از بازگشت به وطن (گفتن احتمال وابستگی زیاد به کشور کانادا بعد از تحصیل) و
purpose of visit