مشاوره رایگان

اپرو اولیه AIP

تاریخ سابمیت: 9 اکتبر (قبلا یکبار ریجکت شده بودم)
تاریخ اپروو اولیه: 14 #اکتبر
(تاریخ سابمیت اول: 25 فوریه، تاریخ ریجکت: 17 آپریل)
تاریخ بایو: -
دانشگاه: مونترال
مقطع: مستر دوم
فاند: فاند استاد+ 2 تا اسکالرشیپ

تمکن: 100 میلیون خودم تمکن یه روزه، 350 میلیون ساپورتر (گردش 6 ماهه)
دلیل ریجکت تای و هدف از سفر ذکر شده بود، برای ساب‌میت دوم خیلی روی استادی پلن وقت گذاشتم