مشاوره رایگان

اقامت دائم آفریقای جنوبی

اخذ اقامت در کشور آفریقای جنوبی به این ترتیب می باشد که شما بعد از ورود به این کشور و پیدا کردن کار میتوانید برای اقامت دائم اقدام کنید و فقط برای افرادی که با ویزای مهارت های خاص وارد کشور می شوند این امکان وجود دارد که بعد از پیدا کردن کار برای اقامت دائم اقدام کنند در غیر اینصورت باید چندین سال در این کشور کار کنند تا بتوانند برای اقامت دائم اقدام نمایند.