مشاوره رایگان

ریجکت

تاریخ ریجکت :14 اکتبر
سابمیت: 16 مارچ
بایو: جولای 29
دانشگاه nyit
مقطع: ارشد
رشته cyber security
آیلتس: 7
سن: 30

گپ با سابقه کار مرتبط پر شده بود
تمکن: 400 میلیون سه ماهه
تای: سند مغازه سند دو ماشین تک فرزند بودن و سن بالای والدین و جاب افر