مشاوره رایگان

اپروو_اولیه AIP

تاریخ سابمیت: 11 اکتبر
تاریخ اپروو اولیه: 15 #اکتبر
تاریخ بایو: -
تاریخ آپدیت و اسک: -
فاند: فول فاند
مقطع: .Ph.D
دانشگاه/کالج: UBC
رشته: Human Nutrition
همراه: -
نمره زبان: IELTS 7

تای: عاطفی و پروانه مطب که قصد دارم بعد از برگشت دوباره راه بندازم مطبمو.(البته تاریخ پروانم هم گذشته بود) و سند ماشینم رو گذاشتم
تمكن: حدود 75000 دلار ، با دلار 3200 تومنی