مشاوره رایگان

پاس ریکوئست

تاریخ پاس ریکوئست: ۱۶ #اکتبر
کارسپاند لتر: ۱۴ اکتبر
تاریخ بایو: ۲۳ سپتامبر استانبول
سابمیت: ۲۳ فوریه
رشته: مهندسی مکانیک دانشگاه آلبرتا
مقطع: پی اچ دی
فاند: فول فاند
همراه اپن ورک
هردو همزمان پاس ریکوئست

تمکن ۱۵۰ میلیون خودم ۳۰ میلیون شوهرم ۳۰۰ میلیون ساپورترامون

این اطلاعات اولیه اولین شخص پاس ریکوئست شده از ایران بعد از 18 مارچ میباشد - اطلاعات فوق تا الان 99 درصد مورد تایید هست